top of page

 

Dönüşümsel Koçluk

Doğası gereği dönüşümsel olan koçluk sürecinde birey ne yaptığından ziyade nasıl olduğunu farketmeye, değişmeye odaklandığında daha derin dönüşümler yaşar. Dönüşümsel koçlukla bireyin paradigmalarını daha kapsayıcı ve bütünle ilişkili biçimde değiştirip potansiyelden yeni olasılıklara, olasılıklardan da kapsamlı ve derin değişikliklere ulaşması desteklenir.

 

Koçluk, kalıcı değişim ve dönüşümleri kolaylaştırmak için içsel bilgeliğinizi tetikleyerek iyileşme ve büyüme için alan yaratır. Nihayetinde bu dönüşüm, yaşamınızı koşullandırmalara dayalı olarak sürdürmek yerine, öz değerlerinizi onurlandıran ve besleyen bir yaşama geçiştir. Kendinizi daha büyük bir yaşam resimi bağlamında görmenize yardımcı olur.

bottom of page