top of page

 

KOÇLUĞUN FAYDALARI NELERDİR?

 

Koçluk, bireylerin gelişimi için paha biçilmez katkılar sağlarken kurumlar açısından da liderlerini ve çalışanlarını geliştirmek için en verimli ve etkili araçtır. Uluslararası Koçluk Federasyonu olan ICF’in Küresel Koçluk Müşteri Çalışmasına katılanların %99’u koçluk deneyimlerini biraz memnun edici ya da çok memnun edici bulduklarını bildirmiştir. Bu araştırmaya göre koçluğun rapor edilen faydaları şunlardır:

 

        Bireyler Açısından:

 

 ♥     Kendine güvende artış.

 ♥     İş ve yaşam memnuniyetinde artış

 ♥     Hedeflere ulaşmak için harekete geçmek.

 ♥     Takıma, aileye ve kuruma daha verimli katkıda bulunmak.

 ♥      Faaliyetler ve taahhütler için daha fazla sorumluluk almak.

 ♥      Başkalarıyla daha kolay ve verimli çalışmak.

 ♥      Daha etkili iletişim kurmak.

          Kurumlar Açısından:

 ♥     Bireylerin sorumluluk almalarını teşvik eder.

 ♥     Çalışanların katılımını artırır.

 ♥     Bireysel performansı iyileştirir.

 ♥     Yüksek potansiyeli olan çalışanların belirlenmesi ve geliştirilmesine               yardımcı olur.

 ♥     Kurumsal ve bireysel güçlü yönlerin ve gelişim fırsatlarının                                 belirlenmesini destekler.

 ♥     Bireyleri motive etmeye yardımcı olur.

 ♥     İnsan kaynakları gelişimini destekler.

         Daha fazla bilgi için ICF Araştırma Portalı’nı ziyaret edebilirsiniz:

          https://coachfederation.org/research

Buddhist Monks
bottom of page