top of page
Brainstorming

Kurumsal Koçluk

Bireysel koçluktaki prensiplerin kurumlara uygulanarak kurumsal vizyon çerçevesinde belirlenen hedeflere varılması için sağlanan profesyonel destektir. Kurumsal koçluk ile lider, yönetici ya da çalışanların, kurumun vizyonu ve değerleri ile uyumlanıp hizalanması; kurumsal süreçlerin işleyişinin iyileştirmesi; kurumdaki kişlerin potansiyellerinin gerçekleştirmelerinin desteklemesi ve ekiplerin takım ruhunun zenginleştirmesi yoluyla kurumun daha stratejik, verimli ve etkin işlemesi hedeflenir.

bottom of page